Rapport

The Cry For The Crowd: The Marketing Managers Guide To Innovation

The Cry For The Crowd: The Marketing Managers Guide To Innovation

Lego har gjort det. Liksom Starbucks, Arla och många andra. Gjort kunden till medskapare av nya tjänster och produkter, fått dem engagerade och delaktiga.

Det dem gör är att engagera konsumenter, kunder och aktörer i sin omvärld i att komma med förslag för förbättringar, idéer, samarbeten. Men crowd-sourced innovation kan också handla om att med hjälp av matematiska algoritmer analysera t ex sociala media och på så sätt fånga konsumenternas önskningar, behov och begär utan att de själva vet om det.

I denna publikation, den andra av tre i serien "The Cry For The Crowd",  beskriver vi hur man kan göra kunderna till medspelare mot framtiden. 

Publicerad: 2013