Rapport

Tankesamhället och kommunerna del 2

Den nya arbetsmarknadskartan

Tankesamhället och kommunerna del 2

Kampen för överlevnad för Sveriges kommuner har bara börjat. Vad spelar roll för framgång i Tankesamhället? 

I takt med att vi går mot ett mer specialiserat samhälle ökar också vår mobilitet. Att vara fysiskt nära är mindre viktigt. Det som istället spelar roll är att vara ekonomiskt och idémässigt sammankopplande med varandra.

Vi har tagit fram ett nytt statistiskt verktyg som visar var det finns starka eller svaga ekonomiska och idémässiga förbindelser, vilka kommuner som hamnar i skuggan av andra och vilka kommuner som verkligen är isolerade. Med ett nätverksperspektiv på Sverige framträder en Sverigekarta som visar en verkligare verklighet. 

Denna rapport, "Från arbetsmarknadsregioner till arbetsmarknadsnätverk", är den andra delen av fem inom projektet "Tankesamhället och kommunerna".