Rapport

Innovationsgapet – Framtidens utmaning

Om steget mellan dröm och verklighet

Innovationsgapet – Framtidens utmaning

Innovation är mantrat som dominerat affärsvärlden under ett antal år och i takt med att konkurrensen hårdnar och ny teknik och nya affärsmodeller omstöper bransch efter bransch verkar suget efter innovation växa i styrka. Frågan är dock hur långt dessa nya synsätt nått i praktisk handling, hur många företag lever det som akademiker, konsulter och visionärer lär?

Det är frågan vi sökte svar på när vi runt nyåret 2015 genomförde en undersökning bland 200 företagsledare inom ett tvärsnitt av branscher inom svenskt näringsliv. I denna rapport ska vi redogöra för och resonera kring några av resultaten från studien som omfattade ett 50-tal frågor inom ett drygt dussin områden med fokus på innovation i marknadsledet. 

Fyll i din epostadress ovan så inboxar vi rapporten till dig. Missa inte heller artikeln i SvD, här

Publicerad: 2015