Kurs

Introduktion till systematisk omvärldsanalys

Omvärlds- och framtidsanalys innebär att systematiskt skapa insikter utifrån iakttagelser i omvärlden och sedan låta insikterna påverka beslutsfattandet på medellång och lång sikt. Resultatet är en god framtidsberedskap som gör att investeringar riktas åt rätt håll i rätt tid för att bygga organisatoriska kapaciteter som är nödvändiga för framtida framgång.

Byggandet kan handla om kompetensutveckling och -försörjning, teknikinvesteringar eller nya arbetssätt och partnerskap. Oavsett vilket är det genom omvärldsanalys som vi kan få en bild av den terräng som vår organisation behöver bemästra om fem–tio år.

Att ha gjort en omvärldsanalys är en bra start, men det behövs också interna processer som gör att insikterna från analysen når fram till beslutsfattare och verksamhetsplanerare. Få medarbetare önskar ytterligare en process att hantera, vilket betyder att omvärldsanalysen om möjligt bör ske inom ramen för existerande planeringsprocesser. Därför behöver olika organisationer olika systematik.

Under passet får du en tydlig bild av hur omvärldsanalys går till i praktiken, hur den kan påverka styrning och ledning, samt fundera på hur din egen organisation kan utveckla eller bygga upp en omvärldsanalys skräddarsydd för just er. Vi erbjuder här ett två timmars introduktionspass.

Pris: 2 400 SEK exkl. moms

Online Anmäl dig

FÖR VEM 
Kursen vänder sig till chefer, medlemmar i ledningsgrupper, utvecklingsstrateger och ansvariga för omvärldsanalys.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Inga speciella förkunskaper krävs.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy