Rapport

Vår sfär: digitala natives skapar framtidens platser

Kairos Future har tillsammans med Atrium Ljungberg tagit fram rapporten Vår sfär om hur digitala natives, födda 1985 och senare, kommer att påverka framtidens platser.

Ungdomar har i alla tider gått i bräschen för förändring och formandet av platser och samhällen. Idag ser vi hur en generation ungdomar i trettioårsåldern är på väg att lämna det barnlösa singel- och parlivet för att gå in i ett familjeliv. Det är en generation som är extra intressant av två skäl. De är många, en av de talrikaste generationerna i Sverige, och de är digitala, uppvuxna med internet, datorer och mobiler sen födseln.

Dagens Digitala Natives är den definierande generationen för samhället de kommande tjugo åren, för den som driver platser och handel kommer det därför att vara av stor vikt hur de vill organisera livet. Rapporten landar i en sammanfattning i fem sanningar för framtidens platser för handel, arbete och möten:

1. Digitala natives visar vägen till den tredje platsen

När kontoret, bostaden eller butiken inte räcker till behövs nya platser för stora sällskap, tillfälliga arbeten och engagerande handelsupplevelser. Tredje platsen, det vill säga platsen utanför hemmet och arbetet kommer att behöva möjliggöra detta i högre utsträckning. Nya fenomen har redan visat sig på området med begrepp som hoffice och coffice, coworking spaces.

2. Köpet är mer än produkten/mötesplatsen

För Digitala Natives är mobiltelefonen navet i livet. I princip allt de gör startar i mobiltelefonen innan de fysiskt är på plats. Inköpet börjar inte i butiken och mötet börjar inte på mötesplatsen. Dagens ungdomar planerar, messar och involverar varandra inför ett besök och att skapa ett bra försnack och eftersnack kan vara det viktigaste målet. En plats där människor kan mötas, roas och utbyta idéer och varor blir en del i en berättelse där prolog och epilog är lika viktiga som huvudberättelsen.

3. Vår stad, vår sfär

Digitala Natives visar i hög utsträckning att det är det lilla lokala livet som står i centrum. I framtiden måste man tänka gemensam stad. Men det räcker inte. Till det kommer konsten att driva processer som stärker och interagerar med människors mångfacetterade sfärer. I en interaktion mellan det fysiska och det virtuella.

4. Influencers är det nya normala

Idag har så kallade influencers en allt större påverkan på Digitala Natives vardag och verklighet. Nyckeln handlar om att förstå hur auktoritet idag skapas genom influering snarare än genom fakta. Det är genom medveten influering och dialog som platser och aktörer kan bli relevanta för de unga. Och i nästa led även för de äldre.

5. Valfrihetens tidevarv har nått vägs ände

När det konsumtionskritiska sjuttiotalet övergick i nittiotal öppnades en massiv utbudsexplosion och en begärsdriven ekonomi tog fart. Generation X präglades starkt av detta samtidigt som de haft svårt att hantera det stora utbudet. Samma problematik ser vi hos dagens Digitala Natives men det finns en större tillnyktring och insikt kring att allt inte är möjligt. Eftersom de fokuserar på det lilla livet och inte längre räds det som inte är perfekt lär de aktivt komma att säga nej till onödig valfrihet och bejaka beslutsrobotar för de områden som inte engagerar dem.

I framtiden kommer platser och verksamheter som vill ha Digitala Natives ögon och öron tvingas bygga sina erbjudanden på genuint kundanpassade lösningar för att passera de olika konsumenternas automatiska digitala nålsögon. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Publicerad: 2017