Rapport

Trendrapport Grön Omställning

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Kompetensbristen är ett faktum i en mängd branscher – samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på framtida arbetsgivare.

När denna rapport publiceras, i början av 2023, ser vi en vändpunkt i den globala hållbarhetsomställningen. I IPCCs rapport från 2021 uppmanas återigen till en drastisk minskning av växthusgasutsläppen. Effekterna av klimatkrisen blir också alltmer märkbara i samhället. Värmeböljor, översvämningar och försämrade skördar är bara några exempel på effekterna under de senaste åren. 

Den förändring som kommer att krävas av oss, både som individer och företag, för att nå klimatmålen kommer sannolikt att vara så omvälvande att det är svårt att föreställa sig hur detta kan se ut. I den här rapporten lyfter vi fram fem viktiga trender som formar det gröna omvandlingslandskapet. Den innehåller också 3 områden att hålla koll på under de kommande åren. 

Publicerad: 2023