Rapport

Tjänsterevolutionen

Världsmarknaden befinner sig i en teknologisk brytpunkt. Ny teknik och nya innovationer i kombination med framväxten av industriella ekosystem och globala, digitalt drivna plattformsföretag gör att tjänstefieringen accelererar dramatiskt till inget mindre än en global tjänsterevolution. Sverige och svenska företag har potential att leda tjänsterevolutionen på den framtida globala marknaden. 

Men vad kommer tjänsterevolutionen att mer i detalj betyda för svensk industri, svenska tjänsteföretag och inte minst svensk ekonomi? Det var några av de frågor som Business Sweden vill utforska i ett projekt. För att ta redan på det arbetade vi tillsammans med Business Sweden fram tre olika scenarier som bygger på två centrala drivkrafter som påverkar industrilandskapet framöver:

Den ökade automationsgraden: Från manuellt till autonomt
En hög intelligensnivå kännetecknas av en hög nivå av automatiserat och autonomt agerande och beslutsfattande. På lägre nivå ser vi t ex automatisering i redovisning eller enklare chatbottar. Mer avancerad intelligens är t ex algoritmdrivna affärssystem som har förmågan att lära av feedback och tidigare erfarenhet. I det sista steget kommer konstgjord intelligens att vara central i alla operationer och hantera de flesta processer och till och autonomt driva hela affärsekosystem.

Ökad komplexitet: Från enkla produkter till supersystem
När det gäller komplexitet innebär tjänstefiering en successiv utveckling från enklare produktorienterad verksamhet till skapandet av vad vi kan kalla supersystem - företag som utvecklar sina egna globala plattformar och digitala lösningar.

Rapporten Tjänsterevolutionen beskriver denna utveckling av affärslandskapet och hur det påverkar svenska företag i detalj. 

Läs mer på Business Swedens hemsida: https://www.business-sweden.com/sv/insikter/rapporter/tjansterevolutionen/

Publicerad: 2019