Rapport

Svenskarna, vardagen och meningslöshetens mörker

Tveklöst är det bra att känna mening i livet. Det hänger ihop med att må bättre i alla livets områden. En känsla av mening hjälper oss också ta sats mot en bättre framtid.

Därför är det allvarligt att under de senaste tjugo åren har känslan av meningslöshet i den svenska befolkningen ökat stort. Från 6% 2003 till 24% 2023. Samtidigt växer psykisk ohälsa och känslor av tristess och innehållslöshet. Ungefär 40% av befolkningen instämmer antingen i påståendet att livet är meningslöst eller att de är missnöjda över sin tillvaro. 

I den här rapporten borrar vi djupare i svenskarnas syn på mening med livet och hur det hänger ihop med frågor om samhällsutveckling, religion och de stora berättelserna. Meningsfullhet drivs främst av aspekter i vardagslivet – relationerna och pengarna ger grundplattan. Krydda skapas av frihet, möjlighet till självförverkligande och en känsla av att ens handlingar spelar roll. 

Svaret till att allt färre upplever livet som meningsfullt verkar inte bero på att svenskarna blivit mer sekulära eller att de tycker att samhället i stort är på väg åt fel håll. Den stora boven i dramat är ensamhet och att uppleva att man inte är fri att påverka sina livsutkomster. 

Till den som bryr sig om mening, finns därför en uppgift att bevara vardagens meningsfullhet och en utmaning att bygga positiva berättelser som skapar framtidstro.

Publicerad: 2024