Rapport

Sju steg till den datadrivna organisationen

”Världens mest värdefulla tillgång är inte längre olja utan data” hävdade The Economist 2017. 

Så hur mogna är företag i allmänhet när det gäller att dra nytta av data och AI? Spelar datamognad någon egentlig roll – presterar datamogna företag och organisationer bättre än de mindre mogna? Och vilken roll spelar kultur och företagsledningen i dataspelet?

Det var frågor som Kairos Future och Bisnode ställde sig sommaren 2019. För att söka svaren gick vi igenom ett stort antal fallstudier som beskrev hur företag implementerat dataanalys och AI-lösningar, vi byggde modeller över datamognad och intervjuade drygt 500 företagsledare i 10 europeiska länder. 

Svaren var minst sagt överraskande, kanske inte i riktning, men i styrka: Datamognad är inte bara en framtida framgångsfaktor utan verkar redan i dag ha en mycket stark påverkan på företags konkurrenskraft. Få omogna företag är toppresterare i sin bransch, samtidigt som toppresterarna oftast är just datamogna, och därtill har betydligt mer datakunniga ledare.

Kultur äter strategi till frukost, konstaterade managementfilosofen Peter Drucker för många år sedan. Och det verkar också gälla datamognad. De datamogna företagen har nästan alltid en innovativ, nyfiken kultur. De är sökare, pionjärer, utforskare och innovatörer. De skapar framtiden snarare än att vänta på den.

Läs mer om de sju stegen till en datamogen organisation som vi identifierat.

Publicerad: 2019