Rapport

Seven Steps to Benefit from the Tech Revolution

Seven Steps to Benefit from the Tech Revolution

1993 fick Douglas North nobelpriset i ekonomi. Det fick han efter att ha visat på olika institutioner som anledningen till den historiskt stora ekonomiska tillväxten i Västeuropa sedan 1500-talet. Tekniken har alltjämt skapat möjligheter att lösa våra behov, människor ser behoven och utnyttjar möjligheterna och institutionerna förstärker eller begränsar möjligheterna.Och tekniken fortsätter att skapa nya möjligheter, i än högre förändringstakt. De som tidigt ser möjligheterna blir vinnare medan de som inte gör det får se sig omsprungna av andra aktörer. I artikeln visar vi hur man kan bli en vinnare i teknikracet. 

Publicerad: 2015