Rapport

Nedväxt: ett måste eller en utopi?

Att separera ekonomi från förstörelse är mänsklighetens svåraste utmaning. Kan vi ens lyckas?

En byggnadsarbetare kan producera 10 W energi, medan en enda modern grävmaskin producerar 3 000 kW. Miljontals traktorer, flygplan, fabriker och oljeplattformar drivs av fossila bränslen - några av de mest energitäta energikällor människan känner till.

Men att använda all denna energi för att bygga infrastruktur, produkter och bokstavligen allt som människan konsumerar har ett pris. Det frigör oanade mängder energi i atmosfären och påverkar klimatet, vilket i sin tur påverkar jordbruket – det som vårt samhälle är mest beroende av.

Nedväxt är en av de möjliga strategierna som mänskligheten kan välja att följa för att utvecklas inom planetens biofysiska gränser, men den är oprövad, impopulär och sannolikt otroligt komplicerad. Kommer mänskligheten att hitta ett sätt att förbli välmående inom den nuvarande ekonomiska modellen, eller kommer samhället att behöva tänka om ekonomin från grunden?

Publicerad: 2023