Rapport

Mellan teori och praktik – Om offentlig innovation

Mellan teori och praktik – Om offentlig innovation

Innovation har dominerat diskussionen i affärsvärlden i flera år och är fortfarande en central fråga för i princip alla stora företag. Men innovation är precis lika relevant inom offentlig sektor där det dels handlar om att sänka kostnader och hitta effektiva lösningar, dels att lösa helt nya behov och utmaningar i såväl myndighets- och samhällsbyggarroll som i rollen som serviceleverantör.

I likhet med de privata kollegorna uppfattar nämligen ledarna i offentlig sektor sig vara utsatta för såväl hög kostnadspress som snabba förändringar av strukturell karaktär. I denna rapport presenterar vi några av resultaten från en undersökning bland 390 personer i ledande befattningar inom offentlig sektor om innovation i densamma.

Fyll i din epostadress ovan så får du rapporten till din inbox.  

Publicerad: 2015