Rapport

Living City 2022 – Presenterar Urban Trend Report

I framtiden förväntas urbana grönområden spela en viktigare roll – att bidra till att förhindra översvämningar, lägre temperaturer och öka den biologiska mångfalden.

Detta ökade hållbarhetsfokus kommer att ställa nya krav på grönytesproffs, som kommer att behöva lära sig nya färdigheter och använda andra typer av verktyg. I den framtida trendrapporten Re:thinking urban green spaces – from Nice to Necessary har Husqvarna tillsammans med Kairos Future intervjuat experter, proffs och medborgare på sex europeiska marknader för att ta reda på vilken roll urbana grönområden kommer att spela i framtiden, och hur detta kommer att påverka yrket och teknisk verktygsutveckling.

Som ett led i en förändring mot en mer hållbar framtid kan ett ökat fokus på urbana grönområden generellt förväntas, med särskild tonvikt på trädvård och biologisk mångfald. Tekniken har en annan nyckelroll att spela, att påskynda elektrifieringsresan och utveckla de autonoma lösningar som behövs för att ta itu med utbredda frågor om att hitta och behålla kvalificerad personal.

Rapporten identifierar 7 nycklar till framtiden för hållbar stadsförvaltning av grönområden, en förväntad tidslinje för framtida trender, samt drivkrafterna bakom dem.

Publicerad: 2022