Rapport

Jakten på nästa tillväxtvåg

Vart leder vägen efter industrialisering och digitalisering?

Vi lever i den fjärde industriella revolutionen, sägs det. En uppföljning på tre vågor av industrialisering där den fjärde markeras av digitalisering, uppkoppling, och ännu högre grader av automatisering – men sen då? Vi har sett explosionsartad utveckling av digitala metoder och verktyg under de senaste 50 åren, och kanhända fortsätter innovationen inom de digitala sfärerna ett antal år till. Men är det verkligen bland datorerna vi hittar nästa tillväxtvåg?

Just nu verkar tillväxten avta och vi standardiserar och stabiliserar istället för att innovera – Internet i dag ser ungefär likadant ut som Internet för 10 år sedan, rent teknikmässigt. I det långa perspektivet är nästa stora teknikvåg kanske i redan i sina tidiga dyningar. Frågan är då: Vad tar över efter digitaliseringen, och vad blir det 21:a århundradets tillväxtparadigm?

Publicerad: 2021