Rapport

Fastighetsköp och lagfart genom en blockkedja

Governance och juridik

Sedan 2016 har Lantmäteriet, Kairos Future, SBAB, Telia, Landshypotek bank och ChromaWay drivit ett innovationsprojekt med syftet att få kunskap och erfarenhet av blockkedjetekniken. Skatteverket och Evry samt Svensk Fastighetsförmedling har tillkommit sedan projektets start. Projektet har som mål att fiktivt, men verklighetsnära, tillämpa blockkedjetekniken på vad som kan benämnas som processen att köpa en fastighet och beviljas lagfart.

Många blockkedjeprojekt har svårt att lösa frågan om governance. En orsak till detta kan vara att de flesta privata blockkedjor ger stor makt åt blockkedjenoderna att reglera processflöden och access till information. Frågan om hur noderna tillsätts och hur deras mandat regleras blir därför avgörande för tilliten till infrastrukturen för de som deltar som användare av en tjänst.

Den föreslagna lösningen av governance innebär att styrningen av noderna separeras från styr- ningen av applikationen dvs process, kontrakt och information. Denna möjlighet till uppdelning kan vara fundamental för att etablera en transparent och tydlig governance struktur.

Läs mer om tredje fasen i projektet i rapporten.