Rapport

Framtidens husköp i blockkedjan

Ett utvecklingsprojekt med Lantmäteriet, Telia Company, ChromaWay och Kairos Future

Framtidens husköp i blockkedjan

Digitaliseringen och utvecklingen av ny informationsteknologi (IT) är en av de starkaste förändringskrafterna i samhället. Tekniken som kallas ”blockkedjor” är en av de mest omtalade under det senaste året, såväl i teknikkretsar som inom finansbranschen. 

Den inflytelserika banken Goldman Sachs uttryckte i december 2015 följande om blockkedjetekniken: ”Silicon Valley and Wall Street are betting that the underlying technology behind [the Bitcoin hype cycle], the Blockchain, can change ... well everything.” I en undersökning bland experter av World Economic Forum 2015 bedömde majoriteten (57 % av respondenterna) att 10 % av världens BNP finns registrerad i en blockkedja år 2025. 

Denna rapport är en del i ett projekt där Lantmäteriet, Telia, ChromaWay och Kairos Future undersöker möjligheterna med blockkedjor som teknisk lösning för fastighetstransaktioner. Inom ramen för projektet skrivs denna rapport. Ta del av den genom att fylla i formuläret ovan!

Publicerad: 2016