Rapport

Den nya geografin

Städer och platser i Sverige före och efter Coronakrisen

Den övergripande trenden i Sveriges geografi var under hundra år urbanisering, dvs. en allt större andel av befolkningen bor i tätorter istället för på landsbygden. Detta stabiliserades dock för två generationer sedan och under de senaste årtiondena vi har snarare sett en storurbanisering - en befolkningsförskjutning mot de allra mest tätbefolkade regionerna i landet.

Detta blev möjligt genom att storstäderna omvandlades till regelrätta stadssystem, med omfattande funktionell specialisering. Den trenden håller dock på att avstanna i storstadsområdena så som urbaniseringen en gång gjorde, vilket gör att vi går mot en ny stabil situation av större konstraster mellan stad och land - eller snarare mellan tätbefolkade och glesbefolkade regioner.

Men Coronapandemin skyndar på en del nya trender och det finns tecken på en ny utveckling när arbete på distans, helt eller delvis, allt mer blir vardagsmat. Vad händer troligtvis och på kort sikt? Och vad händer om vi tänker lite friare och längre fram i tiden när de förändringar som idag ligger i sin linda blommat ut helt och hållet?

Publicerad: 2021