Rapport

Blockkedjeinspirerade tekniklösningar för redovisning, revision och skatt

Ett samverkansprojekt med FAR, Skatteverket, Kairos Future, Visma, SEB, Fortnox och FAR:s medlemmar PwC, Deloitte, Grant Thornton och KPMG.

Syftet med projektet är att identifiera utmaningar i dagens verksamheter kopplade till redovisning, revision och skatt. Därefter att beskriva dessa utmaningar samt beskriva möjligheter att lösa dessa med hjälp av digitala informationskedjor, exempelvis blockkedjan.

Vi vill avmystifiera blockkedjan, göra den teknik och de principer som blockkedjan bidragit till att tydliggöra, göra tillgänglig och begriplig för fler. Det stimulerar till att lära sig mer och utveckla nya tankar, processer, system och i slutändan ett roligare och mer värdeskapande arbete i branschen för redovisning, revision och skatt samt bland företagen.

Den övergripande utmaningen är att skapa förtroende för digitala processer, handlingar, identiteter m.m. hos alla inblandade parter. Vi vill öka effektiviteten, minska risker och försvåra medvetna och omedvetna fel hos företagen. Vi vill också göra detta utan att kompromissa med anonymitet.

Publicerad: 2019