Rapport

Automatiseringen, jobben och kommunerna

Automatiseringen, jobben och kommunerna

Automatiseringsvågen förväntas slå hårt mot jobben. Reforminstitutet har visat att på 20 års sikt kommer 53 procent av jobben i Sverige kunna automatiseras bort. I denna rapport har vi undersökt vilka kommuner som kommer att drabbas mest respektive minst till följd av automatiseringen de kommande 20 åren.


Alla kommuner påverkas av automatiseringens effekter, men olika mycket. De kommuner som väntas påverkas mest av automatiseringen är ofta mindre industrikommuner eller kommuner med många försäljare inom detaljhandeln. I högriskkommunerna ligger runt 60 procent av jobben i farozonen.

Fyll i formuläret ovan så skickar vi rapporten till din inbox. 
 

Publicerad: 2015