Rapport

Att förstå framtiden med scenarier

Vi lever i en värld av tilltagande osäkerheter och disruptiva förändringar inom snart sagt varenda bransch. Det är genuina osäkerheter av strategisk betydelse – för individer, organisationer och länder. Och vi alla behöver förstå vad som kan hända och vad det kan innebära för vårt företag och oss själva.

Men kan man veta något om framtiden? Nej, vi kan aldrig veta i ordets sanna bemärkelse. Men vi kan undersöka möjliga framtider och därmed skapa en beredskap för vad som kan tänkas ske. Vi kan utforska tänkbara scenarier och konsekvenserna av dessa, och i tider av stor osäkerhet är sådant utforskande långt viktigare än annars. I denna artikel kan du läsa in dig på scenarier.

Publicerad: 2019