Kurs

Omvärldsanalys med individuell coachning

I en osäker tid är förmågan att systematiskt hantera och förutse förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Det gäller att både fånga omvärldssignaler i rätt tid, reflektera och analysera vilka förändringar de signalerna ger upphov till och sedan dra rätt strategiska slutsatser om åtgärder på kort och lång sikt. För att göra det krävs metodik, verktyg och ett systematiskt arbetssätt.

Den här kursen ger dig möjlighet att inte bara ta del av teorier och metoder för att göra omvärldsanalyser på egen hand. Den ger dig också möjlighet att diskutera och få feedback på den situation din organisation befinner sig med Kairos Futures mest erfarna konsulter. Feedback som hjälper dig att komma igång med ditt eget omvärldsarbete på ett effektivt sätt.

Kursen ges online fyra eftermiddagar med två–tre veckors mellanrum. Under varje kurstillfälle fördjupas ett delmoment i omvärldsanalysarbetet genom föreläsningar, diskussioner och träning i mindre grupper på metoderna som lärs ut. Inför etapperna förbereder sig deltagarna genom att titta igenom en eller ett par kortare introduktionsfilmer.

Mellan varje tillfälle arbetar deltagarna med ett eget case. Det finns tider avsatta för feedbacksamtal med kursledaren under de mellanliggande etapperna samt en avslutande feedbackrunda efter den sista utbildningsomgången.

Det här är en kurs för dig som vill arbeta med en egen omvärldsanalysuppgift samtidigt som kursen pågår med trygg handledning av en erfaren konsult.

Utbildningen ger:

  • Verktyg och metoder för grundläggande omvärldsanalys.
  • Redskap för att effektivisera och systematisera omvärldsbevakning och analys.
  • Handledarstöd för ett arbete med en egen omvärldsanalysuppgift.

Kursen varvar teori med praktiskt arbete och innehållet kan direkt omsättas i ditt arbete.

Pris: 16 500 kr ex moms

Online

INNEHÅLL

Tillfälle 1: Att komma igång med ett omvärldsanalysarbete, metoder för omvärlds- och trendspaning
Tillfälle 2: Teori och metoder för omvärldsanalys inklusive bedömning av framtida utveckling av trender och system. Metoder för nyckelhändelseanalys.
Tillfälle 3: Metoder för aktörs- och konkurrentanalys. Konsekvensanalysmetoder med fokus på identifiering av utvecklingsbehov.
Tillfälle 4: Konsekvensanalys för utvecklingsarbete och idégenerering. Konsten att bygga upp löpande omvärldsbevakning i en organisation

 

FÖR VEM
Omvärldsanalysansvariga, ledare, strateger, affärsutvecklare, organisations- och verksamhetsutvecklare, marknadsförare, produktchefer och andra som arbetar med omvärlds-, strategi- eller framtidsarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Utbildningen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel att ha viss egen erfarenhet inom området.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Kommande kurser