Rapport

When people matter

Samhället är nu på väg in i den digitala revolutionens tredje fas. Med den blir digital teknik samhällets och arbetslivets blodomlopp. Avancerad AI hjälper oss att analysera våra mail, vår kommunikation och våra motionsvanor. Den hjälper oss att formulera oss, att optimera arbetsprocesser och att ge förslag och rekommendationer.

Ur såväl ett individ- som organisationsperspektiv blir tekniken alltmer central. I många företag och organisationer blir tekniken – och den data som den samlar och bearbetar – organisationens hjärta, själva affären. Det gäller inte alla, men allt fler.

Men hur ser det ut i praktiken? Går teknik, människa och organisation i takt? Hur ser medarbetare och chefer i företag och organisationen på digitaliseringens möjligheter? Vilka erfarenheter har de – och vad hoppas de på inför framtiden? Och vad fattas för att vi ska få verklig utväxling av de möjligheter som digitalisering och ny teknik bidrar med?

Dessa frågor har Kairos Future tillsammans med Pion Group undersökt i denna rapport. För att själva förstå mer, men också för att kunna dela insikter med dig som vill förstå hur ny teknik kan förstärka människors förmågor, ge ett bättre och mer stimulerande arbetsliv och ytterst skapa förutsättningar för tillväxt och välfärd. Och förhoppningsvis skapa en dialog kring hur vi skapar ett effektivare och mer stimulerande arbetsliv.

Publicerad: 2022