Rapport

What's on 2020: Check please!

Vilka blir 2020 års trender? Denna rapport ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att dominera nästa år. Insikterna tas fram genom global research och vi kartlägger allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna.

Publicerad: 2019