Rapport

Vem bryr sig? Så skapas engagemang i framtiden

Vem bryr sig? Så skapas engagemang i framtiden

Att engagera sig för olika saker är djupt mänskligt. Det är också en av grundbultarna i de flesta samhällens moralsystem, dvs. det finns någon form av pliktetik i botten, inte minst i de religiösa lärorna och skrifterna. Samtidigt vet vi att alla människor inte engagerar sig i lika hög grad för gemensamma angelägenheter oavsett om det är för samhällets bästa, för sina barns bästa eller på sin arbetsplats. I Sverige har vi dessutom haft en otroligt stark individualisering sen mitten av 1900-talet där fokus förflyttats från kärnfamiljen till individen och vad man kan åstadkomma själv, något som resulterat i att Sverige idag är det, i särklass, mest individualistiska landet i världen.

Idag ser vi dock en tydlig förskjutning att svenskar än en gång söker sig mot samhörighet och gemenskap, dock med en distinkt skillnad. Istället för att söka sig till den familj eller det samhälle man fötts in i söker sig de yngre generationerna i högre grad till personer med samma intressen, värderingar och moral som dem själva, till så kallade tribes. Hur har denna utveckling påverkat engagemanget i Sverige? Vilka andra omvärldsförändringar påverkar människors grad av engagemang? Och hur kan vi öka engagemanget i framtiden?

Publicerad: 2015