Rapport

Vad ska vi leva av?

Om industrins betydelse i framtidens Sverige

Vad ska vi leva av?

Industrin står inför en radikal omvandling – igen! Under 1900-talet genomgick industrin en gigantisk ökning av effektivitet och produktivitet. Globaliseringen medförde samtidigt en stor relokalisering (eller offshoring) eftersom tillverkning ofta har varit mycket billigare i andra delar av världen. Under de kommande decennierna kommer industrin att genomgå nästa fas av förändring, med ökad automatisering, robotisering och digitalisering, samtidigt som företagen ska bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan.

Hur kan svensk industri klara sig i denna transformation? Kan industrin till och med stå starkare i framtiden?

Publicerad: 2015