Rapport

Vad i hela världen kan man lita på?

Ett utdrag från en Kairos Future Club-rapport

Vad i hela världen kan man lita på?

Tunga institutioner är i gungning. Euron, finansmarknaderna och kapitalismen som helhet är bara några exempel på idéer som i finanskrisens kölvatten kommit att ifrågasättas.

Den framtid som vi bara fram tills nyligen trodde oss ha relativt bra grepp om har därmed blivit betydligt svårare att uttala sig om. Kraftiga förändringsvindar sveper igenom samhället och ingen vet med säkerhet hur landskapet kommer att se ut när stormen lagt sig.

Vilket är egentligen det nya normaltillståndet; vad kommer vi att få ge upp på för att nå dit, och behöver dessa förändringar nödvändigtvis vara av ondo? Detta är några av de frågor som behandlas i detta utdrag från Kairos Future Club-rapporten, "Sökandet efter the new normal".

Publicerad: 2011