Rapport

Tillbaka till framtiden eller du sköna nya värld?

Värderingar har i alla tider varit lika viktiga. De är vad som bygger upp våra samhällen och får dem att fungera, såväl som grogrunder för konflikt och till och med krig. Men värderingar är också svårmätbara. Trots värderingarnas vikt är det svårt att formulera och sätta fingret på vad som egentligen utgör våra värderingar.

Det finns dessutom många åsikter om vad folk tycker och tänker, och vart värderingarna i världen är på väg. Polarisering, radikalisering och modernisering är begrepp som förknippas med förändrade värderingar.

Men vad bygger egentligen dessa föreställningar på och hur ser värderingsverkligheten ut när vi tittar på stabila och trovärdiga jämförelser över tid? Det finns idag omfattande forskning på området, där den här rapporten tar avstamp. Med utgångspunkt i globala och nationella värderingsstudier ser vi vad de tunga trenderna säger om värderingslandskapet och hur det kommer påverka 2020-talets samhällen och politiska landskap.

Publicerad: 2020