Rapport

Till er tjänst – vad händer med platser och fastigheter i en tjänstefierad tillvaro?

Hur kommer de fysiska miljöerna förändras under tjugotalet? E-handeln växer och etablerar sig inom allt fler områden – och i dess kölvatten förändras samhällets fysiska logistik- och leveransbehov i snabb takt.

Samtidigt dyker nya vardagstjänster upp som också förändrar förväntingarna på fysiska platser, fastigheter och infrastruktur. Vad betyder den alltmer digitala handels- och tjänsteverkligheten för de fastigheter och platser där människor lever sina liv? Hur ser skillnaderna mellan stad och land ut? Och vad skapar attraktivitet i kölvattnet av den framväxande nya verkligheten?

Publicerad: 2020