Rapport

The moneyball effect

– den mätbara medarbetarrevolutionen

The moneyball effect

I vårt uppkopplade digitala arbetsliv lämnar vi hela tiden efter oss mätbara spår – allt ifrån våra email-aktiviteter, besökta webbsidor till våra aktiviteter på sociala medier. Nu kommer dessutom sensorrevolutionen på bred front. Enligt Gartner kommer två miljoner anställda världen över att redan 2018 förväntas bära hälso och aktivitetsarmband som en säkerhetsrutin, i synnerhet de som har farliga eller fysiskt krävande arbeten som poliser, brandmän eller ambulanspersonal.

Hittills är det sportvärlden som varit mest aktiva med datafångst och avancerade hälsoanalyser för att hitta mönster, bevaka och skydda sina idrottares hälsa. Det är också härifrån begreppet Moneyball kommer, dvs. att genom att samla in stora mängder data kunna göra prediktiva bedömningar och fatta objektiva beslut. Nu ser vi en Moneyball-effekt inom ett flertal olika områden, och inte minst inom HR. Arbetsgivare på liknande sätt skulle kunna ta reda på det mesta om sina anställda med rätt verktyg och mätmetoder.

Att den mätbara utvecklingen är här för att stanna råder ingen tvekan om. Det är en utveckling som både medarbetare och chefer successivt kommer att behöva anpassa sig till. En nyckelkompetens för framtidens chefer kommer vara förmågan att kunna tolka dessa mängder av data för att skapa sig en förståelse över helheten. Den stora frågan är – var kommer utvecklingen att ta vägen? Om allt kan mätas, vad händer då? Och hur ska arbetsgivare hantera all data?

Publicerad: 2016