Rapport

Tech Talent Report

Nexer Tech Talent är specialiserade på techtalanger och tillsammans har vi tagit fram en framtidsrapport med unika insikter där vi har kartlagt vad dagens techtalanger förväntar sig och hur de ser på ny teknik och arbetslivet. Resultatet har sammanfattats i 10 framgångsfaktorer för att attrahera och behålla morgondagens stjärnor.

Rapporten bygger på intervjuer samt en enkätundersökning som besvarats av över 300 techtalanger. Personerna som svarat på enkäten är i början av sin yrkeskarriär eller studerar till högskole- eller civilingenjör med teknisk inriktning. Utöver enkätundersökningen har djupintervjuer genomförts med techtalanger samt företrädare från Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarsidan.

Publicerad: 2022