Rapport

Sverige 2040

2005 genomförde Kairos Future en expertstudie på temat "Har Sverige en framtid?" bland ett drygt hundratal opinionsbildare och beslutsfattare inom politik och näringsliv. Slutsatsen blev att Sverige uppfattades som en ”kunskapsnation på dekis”.

Åtta av tio ledande opinionsbildare och beslutsfattare inom forskning, näringsliv, fackliga organisationer, myndigheter och politik ansåg att det krävdes mycket omfattande förändringar för att Sverige skulle kunna behålla sin position på världsmarknaden.

Sju år senare, 2012, gjorde vi en uppföljning av denna studie med fokus på tillväxt, makt, kunskap, innovation och hälsa, och dessa områdens utveckling mot 2030. Hur är då bilden idag, och vad bör Sverige göra för att hålla i sig kvar i toppen? Inför Almedalen 2022 passade vi på att ställa frågan till Kairos Futures nätverk av experter, chefer och ledare.

Publicerad: 2022