Rapport

Sol, vind och vatten eller gratis el

Hur ser morgondagens energilösningar ut?

Sol, vind och vatten eller gratis el

Energi är en grundbeståndsdel för liv och för att såväl vi som människor och att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. Vi vet också att energi inte kan försvinna den kan bara omvandlas, dock omvandlas energi ofta till former som vi inte kan ta till vara på och därmed försvinner den för oss. Behovet att hitta tillgänglig och billig energi har funnits sedan urminnes tider och kvarstår än idag med tillägget att energin också ska vara förnybar och inte klimatförstörande, främst i form av koldioxidutsläpp men även andra faktorer spelar in. Vidare är energisystemen globala (universella) och korsar de gränser vi människor satt upp. Samtidigt har kontroll av energitillgång alltid varit intressant för såväl politisk, ekonomisk som vardagsmakt. Det finns en rak linje mellan den som ägde möllan i det gamla bondesamhället (den kunde kontrollera vindens/vattnets energi och blev därmed en lokal makthavare) till dagen geopolitik i världen. Oavsett om det är energi för transport eller uppvärmning eller för att driva maskinparker på hemmaplan, i arbetslivet eller i industrin.

I den här rapporten kommer vi att fokusera på Sverige och svenska förhållanden och ge en översikt över de övergripande alternativa energilösningsmöjligheterna vi står inför.

Publicerad: 2014