Rapport

Sökandet efter the new normal

Sökandet efter the new normal

Vi har levt en tid i en allt mer osäker värld, hjulen snurrar snabbare och osäkerheten ökar. Författaren till "The Black Swan" kallar världen extremistan. Men att leva i extremistan känns osäkert och nu kommer vi under en tid att ifrågasätta vad som gick fel. Allt ifrågasätts: kapitalismen, politiken, journalisterna, centralbankerna, konstnärerna, Euron, lagstiftningen, mångfalden och tillväxten - till och med mänskliga rättigheter och demokrati (åtminstone den Grekiska).

Några av våra ideal och institutioner kommer vi sannolikt att förändra man andra kommer att komma i dess sälle. Vad ifrågasätter vi? Vad kan komma istället?

Publicerad: 2011