Rapport

På teknikfronten allting nytt

På teknikfronten allting nytt

Tekniska landvinningar har i alla tider varit viktiga för mänskligheten. De har ändrat vardagsvillkoren för människor och därmed spelreglerna för samhälle och företag. Länge skedde de stora tekniska skiftena relativt sällan och ny teknik infördes långsamt. Det tog 25 år från radions inträde innan halva befolkningen hade en egen apparat hemma. GSM-mobilerna tog bara fyra-fem år innan de hade nått lika långt. Genombrotten går helt enkelt snabbare idag, samtidigt som det sker fler teknikskiften på allt kortare tid.

Så vad kan vi vänta oss de kommande åren? Det är i regel svårt att veta vad som är nästa stora utveckling, om något bara blir en fluga eller förändrar samhället i grunden. I rapporten diskuterar vi en uppsättning nya tekniker som kan ha långtgående konsekvenser för vardagsliv, arbetsliv och samhället i stort. Vi har valt att belysa tre tidshorisonter:

”What’s On” tar upp sju innovationer som är på väg att göra sitt stora intåg och som är ett krav att hålla koll på. ”What’s Next” tittar längre bort och lyfter fram tekniker som är på experiment- och utvecklingsstadiet och kan komma att få sin stora betydelse lite längre fram. ”What if?” tar upp fem spekulativa men potentiellt revolutionerande tekniker som kan närma sig praktisk verklighet några årtionden fram i tiden.

Publicerad: 2013