Rapport

På jakt efter mätbarheten som flytt

På jakt efter mätbarheten som flytt

Vad händer om vi inte längre kan lita på undersökningarna? Många har oroats över de senaste årens utveckling där alla typer av undersökningsföretag (marknads- eller opinionsdito) drabbats av svårigheten att få folk att delta i undersökningarna. Men det är inte bara undersökningsföretagen. Även och forsknings- och samhällsinstitutionerna har problem. Parallellt med den här utvecklingen ser vi hur hela undersökningslandskapet på några få decennier också förändrats i grunden. Nya insamlings- och analysmetoder, nya aktörer, ett nytt medielandskap – allt pekar sammantaget på att vi står på tröskeln till ett nytt paradigm kring undersökningar och möjligheten att fånga och följa hur människor har det. Det skiftet vill vi försöka beskriva med den här rapporten.

Publicerad: 2015