Rapport

Original och verifikationer i en digital värld med blockkedjeinspirerad teknik

Lösningar för hur Sverige och EU kan spara 300 miljarder per år – utan att kompromissa med anonymitet.

FAR, Skatteverket, Bolagsverket, Kairos Future och iTeam har i samarbete med SEB, Visma, Fortnox, Deloitte, PwC, KPMG och Grant Thornton arbetat vidare med säkra, digitala lösningar för redovisning, revision och skatt. Det framgångsrika projektet har blivit nominerat till ”Årets Digitala Projekt” vid. CIO Awards.

Fas 1 i projektet presenterades den 28 januari 2019. I fas ett identifierades tre lösningsförslag digitala kvitton, personalliggare och fullmakter. Projektets fas två har ytterligare stärkt tesen att lösningarna är de bästa kända i världen. Tre nya lösningsförslag har även identifierats som de bästa kända för närvarande. Arbetet med att utreda de rättsliga förutsättningarna för digitala kvitton och att ta fram och vidareutveckla den tekniska lösningen för kvitton och fakturor har påbörjats. För att säkra och digitalisera kvitton och fakturor finns nu en fungerande pilot på www.digitala-kvitton.se och koden finns open source på Github https://github.com/Iteam1337/digital-receipts.

Utgångspunkten i projektet har varit blockkedjeinspirerad teknik.

”En lösning i alla situationer där en central aktör som samlar in fullständig data kan lösa uppgiften - men där man av något skäl vill undvika det. Skälen kan till exempel vara integritet, manipulation, cyberrisker, tillgänglighet eller likabehandling.”

Publicerad: 2019