Rapport

Ord eller handling 
– hur beter sig konsumenterna i hållbarhetslandskapet?

Konsumtion har länge varit ett draglok för den moderna samhällsekonomin. Samtidigt rör sig samhället mot ett uppvaknande där allt fler inser att rådande konsumtionsmönster sätter planetens framtid i fara. Det gör att konsumtionen som vi känner den står inför en omställning. Prylar ersätts av upplevelser och allt fler säger att de ska prioritera miljön, konsumera mindre och återanvända mer. Men frågan är om konsumenterna kommer göra allt de säger sig omprioritera – orkar de gå från ord till handling?

Publicerad: 2020