Rapport

Nya affärsmodeller i amerikansk nyhetsmedia

Mediebranschen, och inte minst morgon- och kvällstidningsbranschen, har genomgått en dramatisk omvandling sedan internets framväxt på 1990-talet.

Denna rapport beställdes av Finlands medieforskningsstiftelse med syftet att identifiera och beskriva nya affärsmodeller i den amerikanska nyhetsbranschen i slutet av 2010-talet. Studien tar en bottom-up-strategi och identifierar mönster i observationer som erhållits från forskare och industriexperter samt mediescanning. Nya affärsmodeller identifierades genom gruppering av observationer som erhållits från experter och genom medieanalys, och expertintervjuer användes för att få en mer djupgående förståelse av varje modell. 32 experter intervjuades för studien som presenterades under ett par seminarier i Helsingfors.

Publicerad: 2017