Rapport

När udda blir jämnt

Hur går det till när något ovanligt blir vanligt? Vilka processer underbygger när det underliga blir normalt, eller när det exklusiva blir allmängiltigt – och sedan kanske till och med krasst eller smaklöst? Hur ser vi människor på normer, och avvikelser från normer – speciellt de som avviker med flit, som väljer att sticka ut genom sina vanor, sina beteenden, och sin konsumtion?

Den här rapporten handlar om processen när ”udda” blir ”jämt” – när det som en gång markerat en speciell subkultur, social klass eller intressegrupp sprider sig ge- nom samhället för att göra avtryck på gemene man. Från semesterveckor till Inter- netanvändande till att äta tacos – alla börjar de någonstans, ofta långt innan de spri- der sig in i stugorna. Men hur kan man förstå den här processen, och kanske allra viktigast, hur kan man identifiera trender innan de blivit ”mainstream”, och allra viktigast, innan de blivit passé?