Rapport

Millennials – konsumtion och kommunikation

Millennials – konsumtion och kommunikation

Millennials, generation född mellan 1985 och 2004, har sedan flera år varit i sökljuset för marknadsaktörer av olika slag. Dels för att de är många – millennials är på flesta marknader den absolut största generationen. Dels för att de är unga – annonsörer har sedan det moderna konsumtionssamhället växte fram kämpat om att nå ungdomsgrupperna eftersom det är i de åren som livslånga konsumtionsmönster sätts. Därför har millennials varit i fokus. Men de har varit en generation som många aktörer kliat sig i huvudet inför. Inte minst har den traditionella kommunikationsbranschen varit villrådig eftersom millennials har andra medievanor och inte nås via traditionella kanaler. Idag är millennials inte så unga längre. De är på väg att lämna singellivets livsfas bakom sig och kliva in i vuxen-världen med familj och begynnande medelåldersuttryck.

Vad betyder det och hur kan man möta millennials när de nu går mot en ny livsfas? Hur kommer marknaden påverkas när Millennials blir allt köpstarkare? Vad kommer de att konsumera och hur? Den här rapporten analyserar sju vanligt förekommande påståenden om millennials konsumtions- och kommunikationsmönster. Vilka teser stämmer och vilka är myter?

Publicerad: 2017