Rapport

Miljöfokus 2026-28

Vilka blir 2020-talets miljöfrågor?

Miljöfrågan går en ny vår till mötes. Inte på 40 eller 50 år har miljöfrågorna haft en så central plats i media och allmänhetens medvetande som idag. Samtidigt ser vi att de flyttat in i företagens agendor och styrelserum liksom i de finansiella institutionerna som aldrig förr. Och vi ser hur klassiska miljöfrågor kopplas samman inte bara med klimat och biologisk mångfald utan också med sociala frågor och bredare så kallade governancefrågor. Miljöfrågan har blivit risk – och möjlighet.

Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att hållbarhetsfrågorna i långt större utsträckning än tidigare kommer att drivas av företagen själva, av rent eget intresse, men också som ett svar på ökat tryck från såväl politik som finansindustri.

I den här rapporten har Kairos Future på uppdrag av Formas gjort en framtidsspaning som med hjälp av omvärldsbevakning och omvärldsanalyser rör framtidens miljöfrågor. 

Vill du veta mer? Rapporten i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2021