Rapport

Kunskapande ledarskap

Kompetens är i allt högre grad färskvara i det moderna arbetslivet. Att kunna ta till sig kunskap och lära nytt har blivit nästan en nödvändighet för de flesta yrkesgrupper, och helt säkert en konkurrensfördel.

Kunskapande ledarskap handlar om att leda för att möjliggöra kompetensutveckling på arbetsplatsen. Vilka metoder, arbetssätt och principer behöver en organisation etablera för att kunna utveckla kompetensutveckling på plats? I denna rapport dras slutsatsen att för många organisationer börjar i fel ände, med lärplattformar och verktyg utan en ordentlig grund att stå på. Kompetens är i allt högre grad färskvara i det moderna arbetslivet.

Publicerad: 2022