Rapport

I huvudet på en ledare

Att hitta de bästa vägarna för att använda de egna resurserna på det mest ändamålsenliga sättet är ett ständigt huvudbry för ledare oavsett tid och bransch. Vad innebär framgång den kommande tiden? Vilket slags ledarskap stödjer bäst den egna organisationen till att prestera bättre? Och fungerar gamla lösningar fortfarande, eller behöver en föränderlig värld nya metoder och synsätt? 

Sedan industrialiseringen tog fart och de tidiga försöken att med hjälp av vetenskapliga metoder skapa bättre effektivitet i organisationerna har managementidéer och -moden avlöst varandra. Inte bara i privat sektor utan i minst lika hög grad i offentliga organisationer. Från de förvaltningsbaserade modeller som dominerande uppbyggnaden av välfärdsstaten ökade ambitionerna under 60- och 70-talet till målstyrning och New Public Management under 90- och 00-talet. 

Vilka är de trender som kommer dominera tjugotalet? De är trender som inte bara kommer prägla den enskilda organisationen utan också forma morgondagens arbetsliv och samhälle. I rapporten har vi försökt ”ta tempen” på 20-talets inledande år. Den pågående pandemin gör att en del organisationer närmast har tryckt på pausknappen men under ytan bubblas det samtidigt en del även om det är svårt att se enskilda nya idéer som kommer få allomfattande genomslag framöver.

Publicerad: 2020