Rapport

Hur arbetar Sverige med innovation

Innovationsarbete har på senare år allt mer hamnat i sökarljuset. Alla pratar om det, alla säger att de gör det, men hur ser det praktiska arbetet ut och vad ger egentligen resultat? Utifrån två egna studier med omkring 1 000 respondenter ger vi några nycklar för att lyckas.

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2021