Rapport

Högstadiet tur och retur

Högstadietiden. Livets roligaste period för några. En pina och ett tre år långt helvete vittnar andra om när de senare i livet blickar tillbaka. Och det är inte så konstigt. De nedre tonåren är en av livets mest dramatiska perioder. Rent biologiskt ska puberteteten passeras, socialt ska det reella avståndstagandet från föräldrarna på allvar ta form och verkligt unika individen ta plats oberoende av sina vuxengenerationers värderingar och livsstil.

I början av tjugohundratalet växte insikten sakta fram om det inflytande som unga tonåringar utgjorde över sina familjer. Inte minst inom konsumtionsforskningen blev det uppenbart att många barnfamiljers indirekta makthavare utgjordes av familjemedlemmar i åldrarna 11 – 14, en ålder som tidigare setts som att ”barnen får väl hänga med på det familjen vill”. Detta belyste vi i en rapport från 2004 inom ramen för Kairos Agora Konsument.

Sedan dess har en hel del hänt. Många kommersiella aktörer har sedan länge förstått familjens betydelse – allt från köpcentrum till skidanläggningar och filmindustrin. Alla har de bejakat att för att nå en familj så räcker det inte med att övertyga föräldrarna – det är barnen som är nyckeln till framgång!

Publicerad: 2019