Rapport

Hållbarhet 2020-2025 i klimat- och coronakrisens spår

Under sommaren 2020 genomförde Kairos Future en stor omfattande studie av hållbarhetslandskapets nuläge samt hur framtiden efter Coronapandemin troligen ser ut. I arbetet speglades hur man ser på hållbarhetsfrågan bland konsumenter, näringsliv, politik samt forskning. Studien genomfördes med hjälp av AI-tjänsten Dcipher. Resultaten visar att hållbarhetsfrågan håller på att breddas men också ges större intensitet under kommande år.

Publicerad: 2020