Rapport

Gränslöshetens begränsade gränser

Våra fysiska rum, språk, organisation, arbetssätt och inte minst sociala sammanhang utmanas när digitaliseringen och förändrade värderingar luckrar upp de gränser mänskligheten vant sig vid. Hur ser livet ut i en gränslös tillvaro? Vem äger och sätter gränser i framtiden? Hur stark blir den backlash mot utvecklingen som redan börjar skönjas?