Rapport

Global travel trends

Vilka trender påverkar besöksnäringen idag och i framtiden? Världens marknader påverkas allt mer av varandra och det blir allt svårarare att få en överblick på utvecklingen.
Den här rapporten lyfter fram ett antal trender på tre nivåer: Megatrender, säkra trender och bubblare.  Först presenteraras två megatrender som påverkar besöksnäringen i ett långtidsperspektiv (>10 år). I avsnittet med säkra (de närmaste 5-10 åren) trender beskrivs aspekter kring information/interaktivitet, den multiväljande kunden, innovation,
klimatförändringar, vikten av autenticitet, holistisk hälsa och transformation närmare. Bubblarna (intressanta åtminstone i korttidsperspektivet < 5år) som presenteras handlar om mobila attraktioner, virtuella resor, mobila tjänster, resan som statussymbol, resor i någons fotspår och 5D Branding. Avslutningsvis tittar vi på några av framtidens osäkerheter som terrorhot, prisnivå på olja, den globala politiken...

Publicerad: 2007