Rapport

Generationskriget

Generationer luckras upp och bilden av vem som är ”ung” och ”gam-mal” är i snabb förändring. Musik och kultur konsumeras över generationsgränserna, och det som en gång var ”för tonåringar” konsumeras idag av allt ifrån farfar till femåringen. Det är inte längre så lätt att marknadsföra sig mot människor baserat på livsfas, särskilt inte som livsstilar också diversifieras. Två svenskar i som närmar sig 60-årsåldern behöver inte nödvändigtvis ha mycket gemensamt, och bryr sig kanske mer om synt mot hårdrock än om yngre mot äldre.

Men tid och åldrande är ändock oundviklig. Oavsett kulturella skillnader så förändras värderingar över tid, och samhället tar också annorlunda karaktär när det gamla gardet går i pension och nytt blod med nya  tankesätt tar över. Vad innebär det egentligen att vara gammal och ung i morgondagens samhälle? Vad händer när den ironiska Generation X börjar dominera ledarskapet i näringsliv och samhälle?  

Snart säger vi tack och hej till babyboomer-generationen och andra världskrigets långa efterdyningar klingar av i våra tankesätt och  värderingar. Vi går mot en framtid som formas av 21a århundradets  logik, helt enkelt därför att de som träder in på arbetslivet idag inte minns det tjugonde. I denna rapport tittar vi närmare på vad det innebär för morgondagens Sverige.

Generationskriget har trots allt bara en utgång – tiden väntar inte på någon.   

Publicerad: 2021