Rapport

Generation Z minirapport

Generation Z. Zoomers. Doomers. Post-millennials. Kärt barn har många namn. Generationen född efter 1995 är den första som inte minns 1900-talet, och även den första som inte minns en värld innan Internet, som var vardagsmat redan när de var små barn. Om Generation X, födda på 70- och 80-talet var pionjärer i den digitala världen är Generation Z de verkliga digitala infödda – och deras värderingar, synsätt och idéer kan komma att forma hela det kommande århundradet.